CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀNG
duc@goldtrans.com.vn | 0969 961 312

QĐ 03.13.QĐ-TTg

QĐ 03.13.QĐ-TTg

Quyết định Số: 03/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 51/2011/QĐ -Ttg ngày 12 tháng 9 năm 20111 của Thủ tướng chính phủ Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”

Thông tin chung về công ty

  • Head office: Tầng 2, Florence Tower, số 28 Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

    Offices: Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

  • Tel: 0243 2008 555 

  • Hotline: 0969 961 312

  • Website: www.goldtrans.com.vn

  • Email: duc@goldtrans.com.vn

Bạn cần tư vấn

    Bản quyền thuộc về GoldTrans được thiết kế bởi JupiterMedia.vn