0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English
  • Dịch vụ dán nhãn năng lượng

Danh mục dán nhãn năng lượng và TCVN áp dụng

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN Ngày 09 tháng 03 năm 2017, Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 04/2017/QĐ-TTG về việc phê duyệt danh mục dán nhãn năng lượng ,áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện […]

Máy biến áp

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG MÁY BIẾN ÁP Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý: Dán nhãn năng lượng máy biến áp nhập khẩu cần lưu ý các văn bản quy định của pháp luật như sau:  Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng chính (thay thế Quyết định 51/2011/TTg ngày 12/9/2011) phủ phê duyệt […]

Nồi hơi

THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG NỒI HƠI CÔNG NGHIỆP Lưu ý: Măt hàng nồi hơi không nằm trong nhóm Danh mục bắt buộc phải Dán nhãn năng lượng nhưng bắt buộc phải thử nghiệm Hiệu suất năng lượng  Quy trình thử nghiệm HSNL đối với Nồi hơi bao gồm các bước  VIDEO HƯỚNG DẪN […]

HƯỚNG DẪN DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG MOTOR

HƯỚNG DẪN DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG MOTOR (ĐỘNG CƠ ĐIỆN) Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý khi làm dán nhãn năng lượng motor: Để thực hiện công bố dán nhãn năng lượng motor cần lưu ý các văn bản quy định sau:  Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng chính (thay […]

Màn hình máy tính

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG MÀN HÌNH MÁY TÍNH Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý: Màn hình máy tính thuộc danh mục bắt buộc phải kiểm tra Hiệu suất năng lượng và Dán nhãn năng lượng theo quy định. Quý khách hàng cần lưu ý các văn bản tài liệu sau:  Quyết định QĐ […]

Máy photocopy

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG MÁY PHOTOCOPY Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý: Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng chính (thay thế Quyết định 51/2011/TTg ngày 12/9/2011) phủ phê duyệt danh mục các mặt hàng phải kiểm tra Hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng theo lộ trình Công văn Cong-van-1786-TCHQ-GSQL […]

Máy in

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG MÁY IN Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý trước khi thực hiện dán nhãn năng lượng máy in: Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng chính (thay thế Quyết định 51/2011/TTg ngày 12/9/2011) phủ phê duyệt danh mục các mặt hàng phải kiểm tra Hiệu suất năng lượng và […]

Nồi cơm điện

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG NỒI CƠM ĐIỆN Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý: Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng chính (thay thế Quyết định 51/2011/TTg ngày 12/9/2011) phủ phê duyệt danh mục các mặt hàng phải kiểm tra Hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng theo lộ trình Công văn […]

Quạt điện

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG QUẠT ĐIỆN Lưu ý: Mặt hàng Quạt điện ngoài việc phải Dán nhãn năng năng lượng theo quy định của Bộ công thương còn phải làm thủ tục Kiểm tra chất lượng theo quy định của Bộ Khoa học công nghệ. Quý khách hàng tham khảo quy trình kiểm tra chất […]

Máy giặt

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG MÁY GIẶT  Lưu ý: Mặt hàng Máy giặt ngoài việc phải Dán nhãn năng năng lượng theo quy định của Bộ công thương còn phải làm thủ tục Kiểm tra chất lượng theo quy định của Bộ Khoa học công nghệ. Quý khách hàng tham khảo quy trình kiểm tra chất lượng máy giặt tại […]