0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English
  • Dịch vụ dán nhãn năng lượng

Tủ giữ lạnh thương mại

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG TỦ GIỮ LẠNH THƯƠNG MẠI Lưu ý: Mặt hàng Tủ giữ lạnh thương mại ngoài việc phải Dán nhãn năng lượng theo quy định của Bộ Công thương còn phải làm thủ tục Kiểm tra chất lượng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quý khách hàng tham […]

Tủ lạnh – Tủ đông

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG TỦ LẠNH – TỦ ĐÔNG  Lưu ý: Ngoài việc phải Dán nhãn năng năng lượng Tủ lạnh – Tủ đông theo quy định của Bộ công thương còn phải làm thủ tục Kiểm tra chất lượng theo quy định của Bộ Khoa học công nghệ. Quý khách hàng tham khảo quy […]

Máy điều hòa không khí

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Lưu ý: Mặt hàng Máy điều hòa không khí ngoài việc phải Dán nhãn năng năng lượng theo quy định của Bộ công thương còn phải làm thủ tục Kiểm tra chất lượng theo quy định của Bộ Khoa học công nghệ. Quý khách hàng tham khảo quy […]