0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam- Hàn Quốc 2018-2022

Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam – Hàn Quốc 2018 – 2022

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký nghị định 149/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 ( thuế suất VKFTA) 

GOLDTRANS xin gửi tới các anh chị em đồng nghiệp và các bạn toàn bộ biểu thuế nhập khẩu Việt Nam Hàn Quốc  2018 – 2022 theo nội dung nghị định 149/2017/NĐ-CP này 

Xem và tải biểu thuế nhâp khẩu Việt Nam Hàn Quốc 2018 – 2022 tại đây

Xem và tải biểu thuế xuất nhập khẩu 2018 file excel tại đây

biểu thuế nhập khẩu việt nam hàn quốc