0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 15/2017/NĐ-CP

Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định 15 về an toàn thực phẩm (HQ Online)-Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho DN và hải quan địa phương trong thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm, Tổng cục Hải quan tiếp tục có văn bản hướng […]

Thông tư 03-2018-TT-BGTVT quy định kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu

Cần 12 loại giấy tờ để kiểm tra chất lượng 01 ô tô nhập khẩu mới Nội dung này được quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017. […]

Tháo “gông” cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Mỗi năm doanh nghiệp phải bỏ ra 28,6 triệu ngày công và 14.300 tỷ đồng chi phí cho kiểm tra chuyên ngành… Rất nhiều thủ tục chồng chéo, trong số các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành, có tới 58% phải thực hiện 2-3 lần thủ tục kiểm tra, tăng chi phí cho doanh […]

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 1/1/2018

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch […]