0969 961 312 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

DANH MỤC HÀNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN

DANH MỤC THIẾT BỊ NGÀNH IN PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU Theo thông tư 41/2016/ TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/03/ 2017 quy định danh mục hàng hóa thiết bị phải xin giấy phép nhập khẩu thiết bị in theo mã HS thuộc quản lý của Bộ thông tin và truyền thông . Hàng […]

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY IN

CÁC VĂN BẢN NÀO QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY IN ? Có rất nhiều văn bản quy định về lĩnh vực in ấn, tuy nhiên để các bạn tránh bị rối trong các văn bản khác nhau. GOLDTRANS xin nêu một số các văn bản quan trọng liên quan đến việc xin […]

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN  Giấy phép nhập khẩu thiết bị in: Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số […]