0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

[2019] DANH MỤC HÀNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN

DANH MỤC THIẾT BỊ NGÀNH IN PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU Theo thông tư 22/2018/TT-BTTTT (thay thế thông tư 41/2016/ TT-BTTTT) có hiệu lực từ ngày 12/02/ 2019. Thông tư quy định danh mục hàng hóa thiết bị phải xin giấy phép nhập khẩu thiết bị in theo mã HS thuộc quản lý của Bộ thông tin […]

[CHỈ 2 NGÀY] DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY IN

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY IN ? Văn bản 01/VBHN-BTTTT(2018) trong văn bản này quy định 1 số vấn đề về quyền hạn của Cục xuất bản, in và phát hành, sở thông tin truyền thông các tỉnh, mẫu đơn xin giấy phép nhập khẩu máy in, xin tờ khai […]

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN  Các văn bản quy định: Văn bản 01/VBHN-BTTTT(2018) trong văn bản này quy định 1 số vấn đề về quyền hạn của Cục xuất bản, in và phát hành, sở thông tin truyền thông các tỉnh, mẫu đơn xin giấy phép nhập khẩu máy in, xin tờ khai […]