0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

[Bản Full] Nghị định 15-2018-NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm

Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành chính thức nghị định 15-2018-nđ-cp Quy định chi tiết thi hành một số điều luật an toàn thực phẩm  Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký  GOLDTRANS xin tóm tắt 1 số nội dung chính liên quan đến việc […]

XIN CÔNG BỐ BAO BÌ THƯC PHẨM

Hỏi: Tôi chuẩn bị có lô hàng bát, đĩa nhập từ Hàn Quốc về. Chúng tôi nghe nói phải xin công bố bao bì thực phẩm mới được nhập khẩu. Xin Quý công ty tư vấn giúp chúng tôi  Trả lời: Từ kinh nghiệm nghiệm thực tế đã làm dịch vụ xin công bố bao […]

DỊCH VỤ CÔNG BỐ BAO BÌ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

CÔNG BỐ BAO BÌ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU  Căn cứ pháp pháp lý công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm Luật An Toàn thực phẩm số 55/2010/QH12  Nghị đinh 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm và thông tư 19/2012/TT-BYT  Bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm là […]