Skip to main content

HƯỚNG DẪN ĐEM HÀNG PHÊ DUYỆT MẪU VỀ KHO BẢO QUẢN

| admin

HƯỚNG DẪN ĐEM HÀNG PHÊ DUYỆT MẪU VỀ KHO BẢO QUẢN

Nếu bạn gặp phải lô hàng mà hải quan yêu cầu phải làm phê duyệt mẫu, hãy làm theo 3 bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký phê duyệt mẫu tại Tổng cục đo lường – Bộ khoa học công nghệ 

Bước 2: Nộp đăng ký phê duyệt mẫu cho Hải quan để được đem hàng về kho bảo quản 

Bước 3: Mang mẫu đi thử nghiệm 

Bước 4: Làm hồ sơ kèm kết quả thử nghiệm xin quyết định phê duyệt mẫu tại Tổng cục đo lường 

Bước 5: Nộp kết quả phê duyệt mẫu cho hải quan để được thông quan tờ khai 

Dưới đây là hình ảnh xác nhận đã đăng ký phê duyệt mẫu mà Goldtrans đã làm cho khách hàng 

Đăng ký phê duyệt mẫu

Các bạn cần làm thủ tục phê duyệt mẫu hay liên hệ với GOLDTRANS để được hỗ trợ trực tiếp!

Thông tin liên hệ:

Mr Đức – Phó giám đốc Goldtrans

SĐT/zalo : 0969961312 

Email:duc@goldtrans.com.vn