CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀNG
duc@goldtrans.com.vn
0969 88 3838

HƯỚNG DẪN PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG

Phê duyệt mẫu với hàng nhập khẩu là thủ tục bắt buộc đối với 1 số thiết bị, phương tiện như: cân điện tử, cân ô tô, đồng hồ đo nước, đồng hồ đo điện,…
GOLDTRANS xin chia sẻ kinh nghiệm về thủ tục này như sau : 
phê duyệt mẫu phương tiện đo
 
  1. VĂN BẢN CẦN ĐỌC :
– LUẬT ĐO LƯỜNG NĂM 2011 : Điểm a khoản 2 Điều 19 Luật Đo lường năm 2011 quy định:
“2 2. Phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát về đo lường bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:
a) Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu;
b) Kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng;
c) Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng;
d) Kiểm định sau sửa chữa.”
 
– THÔNG TƯ 23/2013/BKCN và THÔNG TƯ 07/2019/ BKHCN sửa đổi, bổ sung thông tư 23: Quy định danh mục các loại phương tiện đo phải phê duyệt mẫu như : cân điện tử, cân ô tô, đồng hồ đo nước, đồng hồ điện, ….. và quy trình, thủ tục làm phê duyệt mẫu
 

2. QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC PHÊ DUYỆT MẪU :

– Bước 1: Đăng ký phê duyệt mẫu tại Tổng cục đo lường chất lượng
– Bước 2: Mang mẫu đi thử nghiệm tại các trung tâm được Bộ KHCN chỉ định
– Bước 3: Lập hồ sơ gửi Tổng cục đo lường (gồm kết quả thử nghiệm) để được ra quyết định phê duyệt mẫu

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ XIN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MẪU

Chi tiết cụ thể tại THÔNG TƯ 23/2013/BKCN và THÔNG TƯ 07/2019/ BKHCN sửa đổi, bổ sung thông tư 23

Công ty cổ phần vận tải Vàng

  • 86 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  • Tel: +84. 432008555 

  • Hotline: 0969 88 3838

  • Website: www.goldtrans.com.vn

  • Email: duc@goldtrans.com.vn

Bạn cần tư vấn

    Bản quyền thuộc về GoldTrans được thiết kế bởi JupiterMedia.vn