0969 961 312 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English
  • Truck Flipped

VĂN HÓA CÔNG TY

GOLDTRANS là công ty dịch vụ nên chúng tôi cho rằng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thì nhân tố con người đặt lên đầu tiên. Thương hiệu GOLDTRANS từ lúc thành lập cho đến nay được xây dựng từ sự tận tậm của tất cả các thành viên trong công ty. Sau những giờ làm việc tập trung, các thành viên gia đình GOLDTRANS cùng nhau nấu các món ăn yêu thích, khám phá những miền đất mới của Tổ quốc. 

Dưới đây là 1 số hình ảnh hoạt động của đại gia đình GOLDTRANS: