0969 961 312 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘giấy phép nhập khẩu máy in’

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY IN

CÁC VĂN BẢN NÀO QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY IN ? Đầu tiên các Anh/Chị/Em (ACE) phải nghiên cứu ngay văn bản: Thông tư 03/2015/ TT-BTTTT trong văn bản này quy định 1 số vấn đề về quyền hạn của Cục xuất bản, in và phát hành, sở thông tin truyền thông […]

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ IN  Giấy phép nhập khẩu thiết bị in: Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số […]