0969 961 312 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘xin giấy phép nhập khẩu máy in’

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY IN

CÁC VĂN BẢN NÀO QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY IN ? Đầu tiên các Anh/Chị/Em (ACE) phải nghiên cứu ngay văn bản: Thông tư 03/2015/ TT-BTTTT trong văn bản này quy định 1 số vấn đề về quyền hạn của Cục xuất bản, in và phát hành, sở thông tin truyền thông […]