0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English
  • Dịch vụ dán nhãn năng lượng

Được “mượn” kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng để thông quan

Trong thực tế, khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa, có rất nhiều công ty khác nhau cùng nhập khẩu mặt hàng cùng serial/model,cùng thông số kỹ thuật, cùng xuất xứ và cùng nhà sản xuất, nếu công ty A đã có kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng còn hiệu lực […]

Đừng hiểu sai về thông quan lô hàng dán nhãn năng lượng

Làm thế nào để được đem hàng về kho bảo quản lô hàng dán nhãn năng lượng?  Làm thế nào để thông quan lô hàng dán nhãn năng lượng? Mặc dù thông tư 36/2016/TT-BCT về dán nhãn năng lượng chính thức có hiệu lực cho gần đến nay gần 9 tháng ( từ 10/2/2017) nhưng […]

DỊCH VỤ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

Vì sao bạn nên chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ dán nhãn năng lượng?  Theo đánh giá của các công ty nhập khẩu cũng như dịch vụ forwarder thì Dán nhãn năng lượng được xếp vào danh sách một trong những thủ tục khó khăn nhất vì quá nhiều văn bản, quá nhiều […]

6 điều cần biết về Dán nhãn năng lượng 2018

Bạn là nhà nhập khẩu và bạn tìm hiểu thông tin ở đâu đó rằng mặt hàng sắp nhập về phải thực hiện kiểm tra dán nhãn năng lượng. Dưới đây là những điều bạn cần biết về dán nhãn năng lượng được chúng tôi tổng hợp và viết lại từ thực tế tư vấn […]

TCVN 7828:2016 – KIỂM TRA HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỦ LẠNH

TCVN 7828:2016 và TCVN 7829:2016  thay thế các TCVN cũ  Theo thông tư 36/2016/TT-BCT thì phiếu thử nghiệm Hiệu suất năng lượng có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi thay đổi về Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc có thông tư mới hướng dẫn. Ngày 31/3/2017 Bộ công thương ra quyết định 1133/QĐ-BCT […]

Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng

CÔNG BỐ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG ỐNG THẲNG Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý: Đề thực hiện công bố dán nhãn năng lượng bóng đèn huỳnh quang ống thẳng, Quý khách hàng cần lưu ý các văn bản quy định sau: Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng […]

Bóng đèn huỳnh quang compact

CÔNG BỐ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý: Để thực hiện công bố dán nhãn năng lượng bóng đèn huỳnh quang compact, Quý khách hàng cần lưu ý các văn bản quy định sau: Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng chính (thay […]

TÓM TẮT THÔNG TƯ 36/2016/TT-BCT

TÓM TẮT THÔNG TƯ 36/2016/TT-BCT Những thông tin chính của Thông tư 36/TT-BCT được GOLDTRANS tổng hợp lại như sau : Ngày 10/02/2017 thông tư 36/2016/TT-BCT chính thức có hiệu lực thay thế thông tư 07/2012/TT-BCT hướng dẫn các thủ tục, quy trình dán nhãn năng lượng.  Thông tư 36/2016/TT-BCT là gì : là thông tư thay thế thông […]

Quy trình và hồ sơ công bố dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý: Dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu là thủ tục bắt buộc theo quy định của Chính phủ đối với 1 số mặt hàng. Những quy định cụ thể bao gồm:  Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của […]

[UPDATE] Các quy định dán nhãn năng lượng Bộ công thương

HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Để giúp Quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về dán nhãn năng lượng, GOLDTRANS xin tổng hợp các quy định dán nhãn năng lượng có hiệu lực mới nhất và tóm tắt các vấn đề chính trong từng văn bản […]