0969 88 3838 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘nhãn năng lượng’

Quy trình và hồ sơ công bố dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý: Dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu là thủ tục bắt buộc theo quy định của Chính phủ đối với 1 số mặt hàng. Những quy định cụ thể bao gồm:  Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của […]

[UPDATE] Các quy định dán nhãn năng lượng Bộ công thương

HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Để giúp Quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về dán nhãn năng lượng, GOLDTRANS xin tổng hợp các quy định dán nhãn năng lượng có hiệu lực mới nhất và tóm tắt các vấn đề chính trong từng văn bản […]