0969 961 312 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘thủ tục dán nhãn năng lượng’

Đừng hiểu sai về thông quan lô hàng dán nhãn năng lượng

Làm thế nào để được đem hàng về kho bảo quản lô hàng dán nhãn năng lượng?  Làm thế nào để thông quan lô hàng dán nhãn năng lượng ? Mặc dù thông tư 36/2016/TT-BCT về dán nhãn năng lượng chính thức có hiệu lực cho gần đến nay gần 9 tháng ( từ 10/2/2017) […]

DỊCH VỤ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

Vì sao bạn nên chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ dán nhãn năng lượng?  Theo đánh giá của các công ty nhập khẩu cũng như dịch vụ forwarder thì Dán nhãn năng lượng được xếp vào danh sách một trong những thủ tục khó khăn nhất vì quá nhiều văn bản, quá nhiều […]

6 điều cần biết về Dán nhãn năng lượng 2018

Bạn là nhà nhập khẩu và bạn tìm hiểu thông tin ở đâu đó rằng mặt hàng sắp nhập về phải thực hiện kiểm tra dán nhãn năng lượng. Dưới đây là những điều bạn cần biết về dán nhãn năng lượng được chúng tôi tổng hợp và viết lại từ thực tế tư vấn […]

Quy trình và hồ sơ công bố dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Các Văn bản – Tài liệu cần lưu ý: Dán nhãn năng lượng hàng hóa nhập khẩu là thủ tục bắt buộc theo quy định của Chính phủ đối với 1 số mặt hàng. Những quy định cụ thể bao gồm:  Quyết định QĐ 04_2017_QĐ-Ttg ngày 09/3/2017 của […]