0969 961 312 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

Posts Tagged ‘dịch vụ công bố mỹ phẩm’

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU 1. Sự khác biệt về dịch vụ công bố mỹ phẩm của GOLDTRANS Giá thành là vấn đề đầu tiên khi khách hàng cần đến dịch vụ công bố mỹ phẩm. GOLDTRANS không nằm trong top các công ty có giá thấp nhất nhưng giá trị mà […]

TÌM HIỂU VỀ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Trong bài viết về Dịch vụ công bố mỹ phẩm chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn về các mặt hàng phải công bố mỹ phẩm và hồ sơ cần chuẩn bị để xin công bố mỹ phẩm. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đi sâu hơn về kết quả của việc xin […]

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU Căn cứ pháp lý: Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm; Công văn số 1609/QLD-MP Hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định […]