0969 961 312 duc@goldtrans.com.vn ducnv1788
  • Tiếng Việt
  • English

CÁC LOẠI MỸ PHẨM PHẢI CÔNG BỐ MỸ PHẨM

CÁC LOẠI MỸ PHẨM PHẢI CÔNG BỐ MỸ PHẨM Danh mục các loại mỹ phẩm phải làm công bố mỹ phẩm trước khi nhập khẩu Kem, nhũ tương, sữa, gel hoặc dầu dùng trên da. Mặt nạ (chỉ trừ sản phẩm làm bong da nguồn gốc hoá học). Các chất phủ màu (lỏng, nhão, bột). […]

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU Căn cứ pháp lý: Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm; Công văn số 1609/QLD-MP Hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định […]